Bildfilen heter: lkf-sommarpraktik-gruppbild.jpg

Sommarpraktik – mer än bara ett sommarjobb

Årligen erbjuder vi på LKF betald sommarpraktik till 16-20 år gamla ungdomar. Vinsterna är att ungdomarna får sitt första jobb, får uppleva sitt bostadsområde med våra ögon, samt knyter kontakt med områdespersonalen och sitt bostadsområde. Ungdomarna bli också våra ambassadörer för livet, både i bostadsområdet och hemma runt köksbordet.

- Med denna samhällssatsning vill vi skapa delaktighet där våra ungdomar får inflytande över utvecklingen i sin närmiljö och stärker anknytningen till sitt bostadsområde. Genom delaktighet ökar även tilliten mellan ungdomar, övriga boende, LKF och samhället, berättar Sonja Lastre, vår bosociala utvecklare.  

Vi prioriterar unga som haft svårigheter att få jobb tidigare av olika anledningar. Vi försöker ge alla en chans och tar oss an utmaningar för att ungdomarna ska få skjuts i arbetslivet. 

- LKF arbetar medvetet för att skapa bra gruppdynamik genom fokus på jämn könsfördelning, unga med olika etnisk bakgrund samt unga med funktionsvariationer vilket återspeglar den mångfald vi har i våra bostadsområden. 

- Dynamiska grupper där vi har unga med olika socioekonomiska bakgrund bidrar till att unga som annars inte träffats bygger relationer och inspirerar varandra. I arbetsgruppen har alla enhetlig klädsel vilket suddar ut skillnaderna mellan ungdomarna och stärker vi-känslan. Vi har samverkat med fritidsgårdar i utsatta områden för att rekrytera ungdomar som är positiva förebilder i sitt bostadsområde. 

Projektet med betalt sommarpraktik är inne på sitt tredje år. Många ungdomar fortsätter skolan men en del unga tar sabbatsår och söker arbete. Där har LKF med stolthet kunnat vara deras referens. Praktiken ger dem inte bara bättre självkänsla utan ökar deras möjligheter att hitta nya jobb i framtiden. 

- Många unga saknar framtidstro. Genom satsningen på ungdomarna bidrar vi till att unga som deltar i projektet får bättre självkänsla, framtidstro som även kan inspirera deras yngre syskon. Unga med bättre självkänsla kommer att göra bättre val, berättar Sonja. 

Under de två år projektet pågått har drygt 100 familjer påverkats och under år 2023 kommer detta utökas med ytterligare 50 familjer. Positiva ringar på vattnet där LKF bidrar till ett tryggare och bättre Lund.  

Just nu har vi 55 tjänster ute som betalt sommarpraktik. Sista ansökningsdagen är 27 februari. 

---

Faktaruta: Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) finns det i Sverige drygt 146 000 unga i åldrarna 16–29 år (2020) som varken arbetar eller studerar. Somliga av dessa befinner sig utanför arbete och studier under en kortare period medan andra blir kvar i denna situation under flera år. Personer med funktionsnedsättningar, utrikes födda och personer med psykisk ohälsa är överrepresenterade bland unga som varken arbetar eller studerar Källa Riksdagens hemsida