LKF bygger 1 000 nya bostäder i Lund

Efterfrågan på bostäder i Lund är fortsatt hög. I dagsläget har vi cirka 200 lediga lägenheter under en tremånaders period och cirka 9 000 aktiva sökande till dessa.

I 13 pågående projekt bygger vi nu totalt 1 000 nya bostäder runt om i Lunds kommun. Merparten är vanliga hyresrätter men även bostäder för äldre och temporära bostäder för nyanlända.

Under första halvåret 2017 byggstartade vi 423 bostäder. Prognosen är att vi under 2017 ska färdigställa 409 lägenheter. Den totala produktionskostnaden för våra 13 pågående projekt är cirka 2 miljarder kronor.

- Under hösten 2016 hade vi drygt 800 bostäder i produktion, vilket då var rekord för LKF. Det är mycket glädjande att vi nu har kunnat starta ytterligare projekt och därmed ökat byggtakten ännu mer, säger LKFs byggchef Peter Ovenlund.

Den senaste månaden har vi påbörjat kvarteret Hammocken på Brunnshög, Norra Bullerbyn på Norra Fäladen, äldreboendet Solhem i Genarp samt tre projekt med temporära bostäder för nyanlända som anvisats till Lunds kommun.