LKFs första Hållbara resplan fastställd - för klimatet och medarbetarens hälsa!

Planen ska leda till att vi som medarbetare har bra förutsättningar för ett klimatsmart arbetsresande såväl som arbetspendling. Planen ska även bidra till god hälsa, vilket tex innebär att förutsättningarna för arbetspendling ska funka i allas vardag.

  • Faktaruta: Den Hållbara resplanen är en plan för arbetsresor samt pendling till och från jobbet. Planens innehåll baseras bland annat på en enkät om våra resvanor som gjordes hösten 2019.

Ständig hållbarhetsutveckling på LKF

Vi är många företag och organisationer som måste arbeta tillsammans för att bidra till att skapa hållbara samhällen, såväl lokalt som globalt. Att förändra vårt resande i arbetet är en viktig del i detta.

- Internt har vi på LKF över tid bytt ut våra fordon så att de nu alla kan köras på fossilfria drivmedel. Vi har dessutom cyklar, elcyklar och poolbilar som kan användas i tjänsten, berättar Lena Nordenbro, hållbarhetschef på LKF.

Den antagna hållbara resplanen innebär att alla resor inom arbetet ska ske på ett klimatneutralt sätt. Det kan vara att ta elcykel eller de poolbilar vi har idag.

- Fler alternativ, system och andra lösningar håller på att arbetas fram. Det ska vara lätt och smidigt att resa klimatsmart i arbetet och vara stolt över att bidra till en bättre stad att bo och arbetar i, berättar Lena.

Viljan är även att medarbetarna ska inspireras och ha goda möjligheter att ta klimatsmarta alternativ till och från jobbet, tex cykla eller ta bussen istället för att ta sin bensindrivna bil till jobbet.

Kontakt:

Lena Nordenbro

Hållbarhetschef
Lunds Kommuns Fastighets AB

Tel: 046 - 35 85 64
Mobiltel: 0734 - 40 85 64

lena.nordenbro@lkf.se