LKF ändrar uthyrningsreglerna – för våra kunders bästa!

De två största förbättringarna för våra köande bostadshyresgäster är att det är möjligt att tacka nej tre gånger till de lägenheter man visat intresse för och ändå behålla sin köplats. Det gäller även om man missat att återkoppla i samband med ett erbjudande om visning. I gengäld får man avvakta ett år innan man söker lägenhet på nytt.

- Det är ett enormt intresse att bo hos oss och historiskt sett har våra uthyrningsregler varit aningen hårda. Genom styrelsens beslut är de mer kundvänliga då man får behålla sin plats i kön efter tre ”nej svar” till de lägenheterna man visat intresse för. Tidigare blev man av med sin köplats, men nu behåller man den, säger Fredrik Millertson, vd på LKF.

- En annan positiv förändring till de som står i LKF bostadskö är att det numera är möjligt att överlåta sin kötid till maka/make eller sambo (enligt sambolagen) om den bostadssökande avlider eller flyttar till permanent vårdboende.- Genom denna nya regel så blir förutsättningarna i vår bokö mer kundvänliga, vi vill ju underlätta och ge goda förutsättningar till ett boende hos oss i den mån det är möjligt, menar Fredrik Millertson.

De nya uthyrningsreglerna börjar att gälla från 16 december 2020 och just nu pågår arbetet med att uppdatera informationen om de nya reglerna i våra kanaler och system, för att göra det tydligt för de som står i bokön vad som nu gäller.

- I samband med att vi gör förutsättningarna för vår uthyrning bättre för de som står i kön, så ska vi naturligtvis hålla en dialog och ha koll på de bostadssökande som eventuellt har hamnat i skarven mellan reglerna – vi vill skapa bra förutsättningar för alla, avslutar Fredrik Millertson.