För fossilbränslefrihet och klimatsmart boende – det här gör LKF redan idag

Över 20 000 lundabor bor hos oss. Som ett allmännyttigt bostadsföretag med stort samhällsfokus så tar vi ett stort ansvar för att utveckla det hållbara boendet. Delvis bidrar vi mot målet genom att ställa om, och delvis genom att inspirera andra genom innovativa lösningar.

LKF har tillsammans med 184 kommunala bostadsföretag anslutit sig till Sveriges Allmännyttans klimatinitiativ. Sammanlagt rör det sig om nästan 750 000 lägenheter. Tillsammans har vi en stor potential att förändra till det bättre och flytta fram positionerna inom klimat och miljöfrågorna.

Som mål har vi inom Sveriges Allmännyttans klimatinitiativ att vara helt fossilfria år 2030. Vi på LKF lovade att redan år 2020 vara fossilbränslefria i all elanvändning, all värmeanvändning och alla våra egna fordon och arbetsmaskiner. Detta har vi på LKF hunnit med redan:

  • Vi har förmodligen Sveriges största solcellsanläggning på bostadstak! Med över 5500 m2 och 780 000kwh per år är detta den största i Sverige av sitt slag.
  • Våra maskiner är helt fossilbränslefria, de går på el, biogas och HVO (100 % förnybar diesel)
  • Vi storsatsar på hållbart byggande och boende för hyresgästen. Det ska vara lätt att leva klimatsmart!
  • Vårt innovationsbygge Xplorion har utsetts till Sveriges Klimatsmarta boende 2020 och Årets byggnad 2021.
  • Vi delar med oss av erfarenheten av vårt hållbarhetsarbete och utvärderingar av Xplorion
  • Vårt nya klimatsmarta utvecklingsprojekt är i starten - där ska ha ännu mer fokus på ett hållbart byggande utifrån ett helhetsperspektiv, men klimatfrågan i fokus

Klimatsmart tillsammans med entreprenör och partners

Att vi är helt fossilbränslefria när det gäller våra egna fordon och maskiner är en stor milstolpe. Nu satsar vi på att få med våra entreprenörer och partners på resan till att växla om fossilbränslefritt. Många är delvis det redan! Vi fokuserar även på att utveckla vårt arbete när det gäller klimatpåverkan från byggprocess och inte minst att fortsatt skapa klimatsmarta lösningar för våra hyresgäster.

Vill du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete?
Besök www.lkf.se/om-oss/ars--och-hallbarhetsredovisningar/

Läs även:
Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ nära fossilfrihet

https://www.sverigesallmannytta.se/sveriges-allmannyttas-klimatinitiativ-nara-fossilfrihet/