Nu kan du ta del av LKFs hållbara resa 2020 – vår Års- och hållbarhetsredovisning

En sammanfattning av ett annorlunda år som vi har tagit oss igenom med en stark och stabil ekonomi. En sammanfattning av ett annorlunda år som vi har tagit oss igenom med en stark och stabil ekonomi.

Äntligen kan du ta del av vår Års- och hållbarhetsredovisning för 2020 med temat Hållbar resa 2020. En sammanfattning av ett annorlunda år som vi har tagit oss igenom med en stark och stabil ekonomi. Tillsammans har vi visat att ”starka team” och ”arbetsglädje” har motiverat LKF att göra ett bra jobb. För oss själva, för våra medarbetare, för våra kunder och för Lund.

2020 innebar att vi ställde om delar av vår verksamhet för att hantera pandemin. Vi har också tagit stora kliv digitalt och arbetat vidare med att skapa trygga och trivsamma områden. 2020 är året då vi blivit helt fossilbränslefria, börjat arbeta med klimatdeklarationer i vår nyproduktion, fortsatt att hållbart förvalta våra fastigheter från 1960- och 1970-talen, förenklat servicen för våra kunder, haft inflyttning i vårt innovationsprojekt Xplorion samt startat en delad bilpool.

Tillsammans har vi uppnått merparten av alla de mål vi satte upp i vår strategiplan för 2017 – 2020. Det innefattar såväl de nyckeltal som satts upp för våra tre övergripande mål – att erbjuda attraktiva hem, bygga fler bostäder och skapa ett bättre Lund – som att nå våra ekonomiska mål. När vi nu kliver in i en ny fyraårsperiod ska vi arbeta enligt vår affärsplan för 2021 – 2024, ”Den hållbara kundresan”. Nu vill LKF ta ytterligare steg framåt, för att i ännu högre grad än i dag agera utifrån våra kunder.

Men först en tillbakablick på en del av vad LKF har åstadkommit under 2020.

Vår hållbarhetschef Lena Nordenbro och tf ekonomichef Malin Wibäck ger sina bästa lästips:

>> Våra hyresgäster trivs

>> Lätt&Rätt Service till våra hyresgäster

>> Bosociala aktiviteter under pandemin

>> #Starka Tillsammans – stöd till lokalhyresgäster

>> Xplorion – vårt prisbelönta innovationsprojekt nu inflyttat

>> Ny energienhet – uppnådda hållbarhetsmål

Detta och mycket mer kan du läsa om i vår Års- och hållbarhetsredovisning.

>> Ta del av den digitala versionen här