LKFs insatser under pandemin – föredömen i Europa

Allsångståget, som hölls inom de dåvarande riktlinjerna för hur vi kan arbeta under pandemin, är en av de bosociala insatserna LKF gjort för att sprida glädje och trygghet under 2020. Allsångståget, som hölls inom de dåvarande riktlinjerna för hur vi kan arbeta under pandemin, är en av de bosociala insatserna LKF gjort för att sprida glädje och trygghet under 2020.

LKF är sedan ett år tillbaka medlem i ett europeiskt nätverket Eurhonet Detta nätverk består av ett 40-tal bostadsbolag från olika länder och från Sverige är15 länder medlemmar. Syftet är att samarbeta kring olika bostadsfrågor, utbyta idéer och erfarenheter. 

Våra insatser - föredömen i Europa
I Eurhonets årsredovisning för 2020 stod det klart i juni att vi på LKF står för några av de bästa insatserna man vill lyfta i vår bransch under pandemin runt om i Europa – ett år och en tid där alla fick ställa om och tänka annorlunda. Vi ett av de handfull företag som gjort insatser där våra hyresgäster och näringsliv gagnats under ett utmanande år. Och vi är därmed ett föredöme för andra.

Den ena insatsen som lyfts är #Starka tillsammans, där vi gjorde en satsning för att stötta både våra lokal- och bostadshyresgäster med erbjudanden som gagnade både de som bor hos oss och de som hyr lokal hos oss.

Det andra goda exemplet är de olika aktiviteterna vi hade för att skapa gemenskap och sammanhang för våra unga hyresgäster – i en tid där många av deras nätverk och aktiviteter stannade av.

- I en situation som påverkat en hel värld, så nämns ett par av våra insatser som goda exempel i Europa. Det gör mig väldigt stolt och tacksam, vi vill att våra hyresgäster ska må bra och trivas hos oss – kanske ännu mer viktigt i dessa tider. Våra utnämningar är dessutom ett utmärkt betyg till våra medarbetares insatser att skapa värde för våra kunder, säger Fredrik Millertson, vd på LKF.