Äntligen tillsammans - LKFs omstart med omtanke och nytanke i fokus!

LKFs interna kommunikation kopplat till vår flexibla återgång efter pandemin och vårt nya aktivietsbaserade arbetssätt. LKFs interna kommunikation kopplat till vår flexibla återgång efter pandemin och vårt nya aktivietsbaserade arbetssätt.

Syftet med kampanjen är att med glimten i ögat visualisera, påminna, lyfta och peppa varandra att vi har ett unikt läge och hur starka vi på LKF är tillsammans. 

Vi står inför en omstart med en rejäl dos nytänkande och med ännu bättre samarbeten i fokus. Inte bara när det kommer till återgången efter pandemin, utan även då vi från och med nu jobbar helt aktivietsbaserat på LKF inför vår flytt av huvudkontoret till Brunnshög i början av 2022. Kampanjen genomförs på fyra av LKFs kontor - geografiskt utspridda, så att LKFs medarbetare, oavsett var man arbetar, kan ta del av budskapen - vilka helt går i vår linje med starka team och arbetsglädje, prioriterade områden i vår organisation.

- Vi är övertygade om att våra 20 000 hyresgäster i Lund får ännu bättre service från oss om våra medarbetare känner sig sedda, uppskattade och förstår hur viktiga de är för LKF. Då menar vi oavsett var man arbetar eller vilken roll man har i vår breda organisation, Linda Haddemo, kommunikationschef på LKF.

Vår flexibla återgång både då både firas och börjar nu – innebär bland annat:

Vi behåller och fortsätter att utveckla de goda erfarenheterna av digitalt samarbete. 

Verksamhetens bästa är fortsatt i vårt fokus – och vi utför vårt arbete på ett sätt och från den plats som skapar mest nytta för LKF och våra kunder, med vår arbetsplats som bas.

Vi fortsätter med bokade besök i vårt kundcenter. Det har nämligen visat sig vara uppskattat av våra kunder att kunna boka en egen besökstid när det passar dem. Istället för att våra kunder ska behöva anpassa sig till våra öppettider, stå i kö och vänta på sin tur, kan de boka en egen besökstid på kundcenter som passar dem. Med bokade besök kan vi vara väl förberedda och kan fokusera på just kundens ärende.

Vi visar uppskattning och anpassar oss efter de yrkesgrupper hos oss som inte kan anpassa sina tider – så det blir bäst för flest. Vissa av oss behöver vara på plats för att utföra sina uppdrag under vissa tidpunkter, då ska andra kollegor underlätta för dem genom att fortsätta hålla avstånd och låta dem till exempel använda lunch- eller omklädningsrum i första hand.

Glad postpandemi till er alla – hoppas att du får många, glädjefyllda och roliga arbetsdagar tillsammans med dina kollegor och samarbetspartners!