Illustration över Skymningen, nyproduktion i Brunnshög.

Skymningen

Längs Brunnshögsgatan i Brunnshög, precis intill spårvagnsstationen Solbjer, planerar vi att bygga ett flerfamiljshus med 49 hyreslägenheter, kommersiella lokaler och kontor. Projektet kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0 på den högsta nivån (guld). Skymningen har planerad byggstart 2020.

LKF flyttar in i Skymningen

LKF ska flytta sina verksamheter från Lilla tvärgatan och Magistratsvägen till det nybyggda kontoret. Det är det första kontorsprojektet i den nya stadsdelen – och LKF blir ett av de första företagen på Brunnshög när vi flyttar delar av verksamheten dit under 2022.

Lägenheterna hyrs ut våren 2021

Lägenheterna hyrs ut under april/maj 2021. Under april kommer lägenheterna publiceras på lkf.se och då kan du anmäla intresse. Inflytt beräknas ske i början av 2022.

Hyresnivån på lägenheterna ligger på ungefär följande nivåer. 2rok ca 7200kr/mån. 3rok ca 8400-9500kr/mån. 4 rok ca 10000-10400kr/mån.

Alla lägenheter har balkong/uteplats och gemensam innergård 

Huset är byggt med atriumgård och har en gemensam innergård för bostadshyresgäster och lokalhyres-gäster. På våning 3 finns en gemensam yta på ca 45 m2 med planteringar som löper runt atriumgården. Denna är avsedd att kunna användas av samtliga lägenhetshyresgäster. Trädgårdsmöbler tillhandahålls av LKF.

Samtliga lägenheter har balkong eller uteplats. Lägenhetstyperna 3 rok 78 m2 och 4 rok 85,7 m2 har en extra balkong förutom en stor balkong om 12 m2. Samtliga lägenheter på plan 3 får förutom balkong en extra uteplats med begränsad användbarhet. Det blir en liten yta som ligger mot den gemensamma grönytan.

Vill du veta mer? Tryck på broschyren nedan 

Brunnshög

I nordöstra delen av Lund växer en ny stadsdel fram. Brunnshög siktar på att bli världens främsta forsknings- och innovationsmiljö och är ett föredöme för hållbart stadsbyggande. I framtiden räknar man med att 40 000 människor från hela världen ska arbeta och leva här. I brunnshög finner du en charmig stadsmiljö med spårväg och en plats där hjärta och hjärna möts.

(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)

Bofakta

Ort: Lund
Stadsdel: Brunnshög
Bostadsområde: Södra Brunnshög
Adress: Brunnshögsgatan 37 och Solbjersvägen 40
Hustyp: Flerfamiljshus, kommersiella lokaler och kontor
Färdigställt/ombyggt år: Planerad inflyttning 2022
Arkitekt: Fojab
Antal lägenheter: 49
Våningar: 5 respektive 7
Hiss: Ja
Förråd: Till lägenheterna finns inga separata lägenhetsförråd i källare eller vind. Till varje lägenhet hör ett förråd som ligger inne i lägenheten och ingår i lägenhetens boarea.
Parkering: Parkeringsplatser finns att hyra i P-huset som ligger intill. Dessa hyrs ut av LKP och inte LKF. Bilpool kommer att finnas och medlemskap i bilpoolsbolag ingår i hyran tom 2027.
Cykelrum: Ja, inomhus på entréplan
Barnvagnsrum: Ja, i trapphuset på plan 2.
Källsortering: Diskbänksskåpet i lägenheterna är förberett för källsortering i ett antal fraktioner. I anslutning till husen finns en sopsugsanläggning.
Hyresgästlokal: Nej
Områdeskontor: Magistratsvägen 35

Gator inom området

  • Brunnshögsgatan