Bildfilen heter:

Ornitologen, Väster

LKF utvecklar Väster med ett nytt kvarter, Ornitologen. Här bygger LKF 129 nya lägenheter med hyresrätt samt utvecklar stadsdelscentrumet med lokaler för en ny livsmedelbutik och en kvarterskrog. Väster präglas av lugna kvarter med närhet till natursköna löp- och promenadstråk samtidigt som du har nära till Lunds centrum.

För att utnyttja platsen effektivare och mer hållbart har ett nedgånget parkeringshus och en servicebyggnad rivits för att göra plats för ett nytt stadsdelscentrum på Väster. På så sätt görs plats för 129 nya hyresrätter. Det gramla parkeringshuset ersätts av ett nytt underjordiskt garage. Det blir också lokaler för en Willys Hemma-butik och en kvarterskrog. Inflyttning är preliminärt planerad till 2026.

Fler större lägenheter till området

De nya bostäderna kommer vara från 1 rum och kök upp till 6 rum och kök. Efterfrågan på större lägenheter i området är stort vilket gör att en större andel av lägenheterna blir 3 rum och kök.

Ny grönska som skapar trygga mötesplatser

Arkitekturen och placeringen av de nya husen tar hänsyn till den omgivande miljön och den befintliga bebyggelsen. I det nya kvarterets grönskande innergård skapar LKF flera nya mötesplatser. Den nya kvartersbutiken Willys Hemma, bidrar till rörelse och ett rikt stadsliv som bidrar till en ökad trygghet i området, från tidig morgon till sen kväll med sina generösa öppettider.

LKF arbetar aktivt med hållbarhet i fokus. På Ornitologen kommer bland annat teglet från rivningen att tas om hand och rensas för att återanvändas i andra byggen. Solceller installeras på taken och regnvatten kommer samlas in för bevattning av grönskan på innergården. Till och med den överskottsvärmen från kyl- och frysrum på Willys Hemma-butik återanvänds för uppvärmning i byggnaderna.

LKF utvecklar den gröna miljön

Träd är en stor resurs för LKF och vi är måna om vårt trädbestånd. LKF följer detaljplanen vad gäller de krav på kvarstående träd. Vi låter så många träd som möjligt stå kvar. Vi har haft två olika arborister (trädspecialister) som varit på plats och gjort bedömninar i olika skeden av träden.

Vår entreprenör har fått beskrivningar om skyddsåtgärder för de träd som blir kvar så att de inte skadas under byggnationen. Detta kotrollerar också LKF på plats. Ett par träd har fällts för att det kommer stå hus just på deras plats.

Träd som blir kvar vårdas och beskärs i olika omfattning av arboristerna, till exempel fälls vissa stammar som delats för att ge den kvarvarande stammen bättre förutsättningar att växa sig starkt. Vi kommer att plantera nya träd i varierande storlekar inom kvarteret och mot parken i norr.

Enkelt för dig som hyresgäst att leva hållbart

LKF bygger in lösningar som gör det möjligt för dig som hyresgäst att enkelt kunna välja att leva mer hållbart. I mobilitetshuset har hyresgästerna tillgång till en elbils-pool där medlemsavgiften ingår i hyran de första fem åren. Det kommer också finnas en cykelpool med bland annat en lådcykel och ett cykelkök där hyresgästerna kan låna verktyg för att serva och reparera sin egen cykel. Köken utrustas med källsortering och vi bygger underjordiska behållare för sophanteringen, så kallade UWS:er.

Bofakta

Ort: Lund
Stadsdel: Väster
Bostadsområde: Ornitologen
Adress: Örnvägen
Hustyp: Flerfamiljshus samt lokaler för butik och restaurang
Färdigställt/ombyggt år: 2026
Arkitekt: Kanozi Arkitekter AB
Antal lägenheter: 129
Våningar: 4-6 våningar
Hiss: Ja
Förråd: Ja
Parkering: 119 platser i underjordiskt garage och 13 platser utomhus
Cykelrum: Ja, med elcykelpool och plats för att tvätta och serva sin egna cykel.
Barnvagnsrum: Ja
Källsortering: Ja. Diskbänksskåpet i lägenheterna är förberett för källsortering i ett antal fraktioner. I anslutning till husen finns återvinning med underjordiska behållare, så kallade UWS:er.
Hyresgästlokal: Ja. Kommer finnas på området.
Områdeskontor: Stenmästarevägen 9
Bildfilen heter:
Bildfilen heter:
Bildfilen heter: