Planerat byggprojekt på Centrala Brunnshög

Centrala Brunnshög

I Centrala Brunnshög planerar vi att bygga cirka 100 nya bostäder i två kvarter, Mariehus och Sydsidan.

  • Läge: Brunnshög
  • Antal lägenheter: cirka 26 stycken i Mariehus och cirka 81 lägenhetsrum i Colive
  • Bostadstyper: Flerfamiljshus och Colive
  • Planerad byggstart: 2022
  • Planerad inflyttning: 2024

(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)