Cumulus, planerat nytt kvarter i Klostergården

Cumulus, Klostergården

På Östanväg i södra Lund planerar vi att bygga cirka 110 nya lägenheter i flerfamiljshus.

Vi vill göra kvarteret ännu mer trivsamt med nya bostäder och underjordiska parkeringsgarage. Tillsammans med HSB och Lunds kommun planerar vi att utveckla parkeringsytan mellan Östanväg och Stattenavägen. Vi (LKF) planerar att bygga cirka 110 nya hyreslägenheter i kvarteret Cumulus, tidigare kallat Molonet. HSB planerar att bygga cirka 100 lägenheter i kvarteret Stormen.

Vi planerar även för ett underjordiskt parkeringsgarage. I anslutning till fatigheten planerar vi även att ha en bilpool för att du som hyresgäst ska kunna välja bort att äga en egen bil.

Här kan du hitta utskickad information om detaljplaneskedet:

cumulus_molonet_samrad.jpg

 

  • Läge: Östanväg
  • Antal lägenheter: cirka 110 stycken
  • Bostadstyper: Flerfamiljshus
  • Planerad byggstart: 2024
  • Planerad inflyttning: 2027

(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)