Cumulus, planerat nytt kvarter i Klostergården

Cumulus, Klostergården

På Östanväg i södra Lund planerar vi att bygga cirka 110 nya lägenheter i flerfamiljshus.

Vi vill göra kvarteret ännu mer trivsamt med nya bostäder och underjordiska parkeringsgarage. Tillsammans med HSB och Lunds kommun planerar vi att utveckla parkeringsytan mellan Östanväg och Stattenavägen. LKF planerar att bygga cirka 110 nya hyreslägenheter i kvarteret Cumulus, tidigare kallat Molnet. HSB planerar att bygga cirka 100 lägenheter i kvarteret Stormen.

Vi planerar även för ett underjordiskt parkeringsgarage. I anslutning till fastigheten planerar vi även att ha en elbilpool för att du som hyresgäst ska kunna välja bort att äga en egen bil.

(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)

110
Antal lägenheter
70
Antal fordonsplatser
Läge Östanväg, Lund
Bostadstyp Flerfamiljshus
Byggstart 2025
Inflyttning 2028