Planområdesskiss Koggen

Koggen, Linero

På Hugins väg på Linero planerar vi att bygga cirka 60 lägenheter i flerfamiljshus.

  • Läge: Linero
  • Antal lägenheter: ca 45
  • Bostadstyper: Flerfamiljshus
  • Planerad byggstart: 2021
  • Planerad inflyttning: 2023

(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)