Illustration över kvarteret Kuylenstjern i Genarp

Kuylenstjerna, Genarp

I området mellan Genvägen och Genarps kyrka planerar vi att bygga 27 marklägenheter.

Läge: Genarp

  • Antal lägenheter: 27 st
  • Bostadstyper: Marklägeheter
  • Planerad byggstart: 2020
  • Planerad inflyttning: 2021

(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)

Du kan läsa mer om projektet i broschyren nedan: