Örnvägen illustation

Ornitologen, Väster

På Örnvägen på Väster planerar vi att bygga cirka 140 nya hyreslägenheter i kvarteret Ornitologen.

  • Läge: Örnvägen
  • Antal lägenheter: cirka 140 stycken
  • Bostadstyp: Flerfamiljshus
  • Planerad byggstart: hösten 2022
  • Planerad inflyttning: 2025

Här kan du se situationsplanen:

Detaljbild över nya kvarteren på Örnvägen

Här kan du se var i området nybyggnationen kommer ske:

Översiktsbild på Lövsångaren med markeringar var de nya husen planeras att byggas