Bildfilen heter:

Arkitekturen i Kv Vattenrännan får en modern lekfull och småskalig utformning med skånsk inspiration med tanke på material och kulörer. Tegel i olika kulörer bildar stommen.

Östra Mölla, Dalby

I Dalby planerar vi att bygga cirka 200 nya bostäder samt servicebostäder. I första etappen planeras för 77 nya lägenheter med hyresrätt samt 10 stycken servicelägenheter för Lunds vård- och omsorgsförvaltning.

Plankarta över första etappen med husen markerade på kartan.

Bilden ovan visar etapp 1 för Östra Mölla. Med sitt läge vid Veberödsvägen skapar vi ett mönster som bildar torg, stråk och gårdar, en hierarki från halvoffentliga till privata rum och ett bilfritt område med stor tillgänglighet.

(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)

77
Antal lägenheter
Läge Dalby
Bostadstyp Flerfamiljshus
Byggstart Framflyttad på obestämd tid
Inflyttning Framflyttad på obestämd tid