Planerat byggprojekt Kvarnskon

Östra Mölla och Kvarnskon, Dalby

I Dalby planerar vi att bygga cirkaa 200 nya bostäder samt servicebostäder.

  • Läge: Dalby
  • Antal lägenheter: cirka 200 st
  • Bostadstyper: Flerfamiljshus
  • Planerad byggstart: 2022
  • Planerad inflyttning: 2026

(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)