Planerad nyproduktion Pilgrimen 2

Pilgrimen 2, Södra Råbylund

Vi planerar att bygga cirka 100 bostäder i Södra Råbylund.

  • Läge: 
  • Antal lägenheter: ca 100 st
  • Bostadstyper: Flerfamiljshus
  • Planerad byggstart: 2020
  • Planerad inflyttning: 2022

(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)