Råbykungen Stenkrossen illustration nyproduktion

Råbykungen/Stenkrossen, Centrum

I kvarteret Råbykungen/Stenkrossen vid Södra vägen planerar vi att bygga cirka 150 nya lägenheter i flerfamiljshus.

  • Läge: Södra vägen
  • Antal lägenheter: ca 150 st + förskola med åtta avdelningar
  • Bostadstyper: Flerfamiljshus
  • Planerad byggstart: 2022
  • Planerad inflyttning: 2024

(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)