Bildfilen heter:

Visionsbild av kvarteren Råbykungen och Stenkrossen, den kommer att ändras när projekteringen är klar. Råbykungen är kvarteret längst ner i bild, Stenkrossen är det högre vita huset i mitten av bilden.

Råbykungen och Stenkrossen, Centrum

I kvarteret Råbykungen och Stenkrossen vid Södra vägen planerar vi att bygga cirka 180 nya lägenheter i flerfamiljshus.

(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)

180
Antal lägenheter
Läge Södra vägen
Bostadstyp Flerfamiljshus
Byggstart 2024
Inflyttning 2027