Kartabild för kvarteret Smakens placering

Kvarteret Smaken kommer att byggas centralt i Brunnshögs utmed Odarslövsvvägen och Solbjersvägen.

Smaken, Brunnshög

I kvarteret Smaken på Brunnshög planerar vi att bygga 93 nya lägenheter i flerfamiljshus samt lokaler för en vårdcentral och särskilt boende.

LKF kommer att utveckla Brunnshög med 92 nya lägenheter med hyresrätt samt lokal för en vårdcentral. Kvarteret är centralt beläget i Brunnshög. Innergården kommer att anläggas i nivåer med rik grönska som skapar rum för möten.

(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)

93
Antal lägenheter
Läge Brunnshög
Bostadstyp Flerfamiljshus
Byggstart 2024
Inflyttning 2027