Planerad nyproduktion Solhällan

Mårtens backe, Mårtens Fälad

Mårtens backe, Mårtens Fälad

  • Läge: Östra Lund
  • Antal lägenheter: cirka 250-300 samt äldreboende
  • Bostadstyper: Flerfamiljshus
  • Planerad byggstart: 2024
  • Planerad inflyttning: 2026

(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)