Karta över Stångby väster

Kornknarren och Gulärlan, Stångby

Lunds kommun har tagit fram ett överordnande gestaltningsförslag för utvecklingen av Stångby stationssamhälle. Kornknarren och Gulärlan har Trädgårdsstaden som ideal.

Utgångspunkten för utbyggnaden av Stångby stationssamhälle är att bebyggelsen ska vara småskalig och innehålla olika former av boende samt ges en struktur som skapar goda förutsättningar för ett bra lokalklimat och en varierad upplevelserik rumslighet. Bebyggelsen grupperas utifrån trädgårdsstadens struktur med låga hus, trädgårdar, traditionella gator, torg och parkrum.

Källa:  Gestaltningsprogram – Riktlinjer för Stångby 5.28 Väster II.

  • Läge: Stångby
  • Antal lägenheter: cirka 70 lägenheter samt äldreboende
  • Bostadstyper: Flerfamiljshus
  • Planerad byggstart: 2020
  • Planerad inflyttning: 2022

(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)