Tirfing 1 nyproduktion

Tirfing 1, Linero och Mårtens Fälad

Vi planerar att bygga ca 35 - 40 nya bostäder på Nordmannavägen 120.

  • Läge: Linero och Mårtens Fälad
  • Antal lägenheter: ca 35 - 40 st
  • Bostadstyper: Flerfamiljshus
  • Planerad byggstart: 2021
  • Planerad inflyttning: 2022

(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)