Tirfing 1 nyproduktion

Tirfing 1, Linero och Mårtens Fälad

Vi planerar att bygga cirka 40 nya bostäder på Nordmannavägen 120.

  • Läge: Linero och Mårtens Fälad
  • Antal lägenheter: cirka 40 stycken
  • Bostadstyper: Flerfamiljshus
  • Planerad byggstart: 2022
  • Planerad inflyttning: 2024

(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)