Husentré i kvarteret Havamal på Linero

Ombyggnad av kv Havamal

I den östra delen av Lund ligger Linero och kvarteren Eddan och Havamal. Husen i kvarteren ritades av Sten Samuelson och byggdes 1969-1972. Området består av 28 trevåningslängor med totalt 681 lägenheter. Den korsande Vikingavägen delar området i två delar, på södra sidan Eddan och på den norra sidan Havamal.

Husen är snart 50 år gamla och är i behov av modernisering och underhåll. VI genomför därför för ett stort ombyggnadsprojekt med renovering av badrum, nya avlopps- och vattenstammar, ny el i lägenheterna, solceller på samtliga tak med mera.

I kvarteret Havamal ska vi renovera 358 lägenheter under 2018 till 2021. 

Arbetet delas in i två etapper. I den första etappen gör vi fönsterbyten och fasadarbeten. En ställning reses längs fasaden på södersidan. Under de 14 veckor som ställningen är uppe kan du inte använda din balkong. Fönsterbytet i din lägenhet tar cirka 10 arbetsdagar.

Etapp två är stambytet samt arbete i trapphus och källare. Stambytet och arbetena i lägenheterna tar cirka 25 arbetsdagar. Innan och efter stambytet kan det förekomma mindre arbeten, som också kan innebära att vi måste komma in i din lägenhet. 

Nyfiken på hur lägenheten skulle kunna se ut? Ta en titt!

I vår HLU-väljare kan du se färg och tapet valen för ombyggnaden, tryck på bilden för att se mer.