Detta ska vi göra

Detta ska vi göra

Lägenheterna:

 • Komplett badrumsrenovering.
 • Införa individuell varmvattenmätning.
 • Nytt kök i 1 rum och kokskåp.
 • Ny el med jordfelsbrytare.
 • Byte av fönster på södersidan plan 1-3. 
 • Byte av radiatorer på södersidan plan 1-3.
 • Byte till säkerhetsdörr
 • Byte av termostat
 • Renovering av hall

Fastigheten:

 • Stambyte och utbyte av vattenledningarna
 • Renovering av värmesystemet.
 • Ny utvändig belysning.
 • Tvättning av fasad.
 • Byte av takpapp samt tilläggsisolering av vind.
 • Nytt tak ovan balkongerna på plan 3.  
 • Befintlig inglasning på plan 3 byts och resterande renoveras.
 • Solceller installeras på samtliga tak.
 • Matkällarförråd avvecklas

Entré och trapphus:

 • Förnyelse av entréer
 • Passagesystem med ”tag”
 • Postboxar vid entré med "tag"
 • Tidningshållare vid dörr             
 • Ommålning av trapphus
 • Entrétavlan flyttas till trapphus
 • Ny golvbeläggning med klinker
 • Nya barnvagnsförråd
 • Digitalt bokningssystem för tättstugor     

Utemiljö:

 • Tre aktivitetsytor: Barnens trädgård med  bärbuskar och fruktträd, mötesplats med 
 • sittytor i rogivande miljö samt hundrastgård.
 • UWS (underjordisk sophanteringsystem). Miljöhusen i området tas bort.
 • Hårdgjorda ytor renoveras med nya plattytor framför entré och ny asfalt.
 • Komplettering med mer belysning.
 • Fler sittplatser
 • Tre låsta cykelförråd och komplettering med fler öppna cykelförråd i området.
 • Saneringsarbeten framför entréer och gavlar. Kompletterar med ny plantering framför dessa ytor.