Tidplan för ombyggnation Havamal

Adress                             Fasadarbete                    Stambyte

Vikingavägen 17               Februari 2020                   Augusti 2020

Vikingavägen 19               Augusti 2019                    Februari 2020

Vikingavägen 21               Augusti 2020                    Januari 2021

Vikingavägen 23               Mars 2020                         September 2020

Vikingavägen 25               Augusti 2020                    Februari 2021

Vikingavägen 27               September 2020              April 2021

Tidplanen är preliminär och kan komma att justeras.