Bildfilen heter:

Renoveringen av förråden i höghusen startar i oktober

På informationsmötet i mars/april presenterade LKF en preliminär tidplan för förrådsrenoveringen. På grund av materialbrist med längre leveranstider som följd, måste vi flytta fram förrådsrenoveringen till hösten.

Upphandlingen är klar och det blir Treano som kommer att bygga om och renovera era förråd.

Vad händer fram till att projektet börjar?

Vi kommer att tillsammans med entreprenören att uppdatera vår planering för ombyggnaden av förråden. Det görs för att försöka korta tiden du som hyresgäst står utan ditt förråd.

När börjar LKF att renovera förråden?

Till hösten. Just nu kan vi inte ge något exakt datum för starten, men vi kommer ge information i god tid innan rivningen av förråden börjar.

forradsrenoveringen.jpg