Bildfilen heter:

Med Lundamodellen får du som hyresgäst en rättvis hyra av ditt boende. Den är framtagen och förhandlad mellan LKF, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna.

Så räknar vi ut din nya hyra med Lundamodellen

För att sätta en rättvis hyra för din lägenhet använder LKF den så kallade Lunda­modellen. Tillsammans med Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har LKF skapat Lundamodellen för Lunds hyres­marknad. Lundamodellen används idag vid all hyressättning i vårt befintliga lägenhetsbestånd men även vid nyproduktion och vid ombyggnad av lägenheter och fastigheter.  För Klostergården har vi har gjort en preliminär beräkning där vi använt oss av 2021 års hyror.

För en rättvis hyressättning för våra hyresgäster använder LKF den så kallade Lunda­modellen. Tillsammans med Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har LKF skapat Lundamodellen för Lunds hyresmarknad – som är en modell för hyressättning. Lundamodellen används idag vid all hyressättning i vårt befintliga lägenhetsbestånd men även vid nyproduktion och ombyggnad av lägenheter och fastigheter.

Hyresrabatt första åren

Ombyggnaden på Klostergården kommer påverka hyran för dig som bor i fastigheterna. ­Nedan har vi gjort en preliminär beräkning med hjälp av Lundamodellen. Vi har utgått från 2021 års hyra. Exakt hyra sätts i samband med återflytt till din lägenhet. Efter renoveringen kommer vi de första åren efter renoveringen att ge dig en hyresrabatt för att fasa in den nya hyran. Det gäller inte för hyrorna för lägenheterna på våning 9 i höghusen som inte påverkas på samma sätt. Vi erbjuder även dig som vill byta lägenhet en direktflytt, i mån av tillgång på lediga lägenheter.

Det som påverkar hyran är till exempel fastighetens modernitet, tekniska standard, utemiljön, vilket år badrummet och köket byggdes men också tillgång till kabel-tv och bredband. Du kan läsa mer om lundamodellen på lkf.se/kollektivt-forhandlade-hyror.

Preliminära hyror

Siffrorna nedan är beräknade med 2021 års hyresnivå och är preliminär. 

För våning 9 i höghusen

takvaning.jpg

För våning 1-8 i höghusen

van_1-8.jpg

För låghusen

laghus.jpg

Hyrorna i höghusen kommer även att påverkas av förrådsrenoveringen som startar redan i oktober 2022 med 1,5 procent.