C/O Klostergården Blogg

I vår blogg för C/O Klostergården kan du följa renoveringen i våra kvarter Snöfoget och Snödrivan.

November

Överprövning av vår upphandling

I slutet av september var upphandlingen klar för projektet och en entreprenör blev tilldelad uppdraget. En av anbudsgivarna har överklagat vårt beslut av tilldelningen. Ärendet är lämnat till Förvaltningsrätten som nu startar sin handläggning. Det betyder att projektet tyvärr kommer bli framskjutet. Vi beklagar det djupt.

September

Nu startar vi ombyggnaden av förråden

Entreprenören Treano kommer påbörja rivning vecka 39 på Sunnanväg 2 H-P och vecka 43 fär Gråvädersvägen G-N. Tänka på att du måste tömma ditt lägenhetsförråd innan rivningen börjar. Förråden måste vara helt tomma. Har du saker du vill passa på att slänga så finns det containrar på plats för båda gårdarna.

Augusti

Upphandling pågår

Under sommaren har vi jobbat vidare med upphandlingen för att hitta den bästa byggaren för projektet. Vi bevakar också vad som händer i vår omvärld. men som prognosen är idag så kommer den inte att påverkar våra tidsplan.

Tack för ditt hyresgästgodkännande

Nu har vi fått in nästan alla påskrivna godkännande från er hyresgäster för den kommande ombyggnaden och de standardhöjande åtgärderna. Av nästan 500 avtal saknar vi idag bara ett fåtal.

Entreprenörer kan besöka Klostergården

Just nu arbetar flera entreprenörer med sina anbud för renoveringen. En del entreprenörer besöker Klostergården för att på plats undersöka och mäta i våra fastigheter. Du som hyresgäst ska alltid känna dig trygg. Du kan alltid begära att få se legitimation och du behöver inte släppa in någon i din egna lägenhet.

Så räknar vi ut din nya hyra med Lundamodellen

För att sätta en rättvis hyra för din lägenhet använder LKF den så kallade Lunda­modellen. Tillsammans med Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har LKF skapat Lundamodellen för Lunds hyres­marknad. Lundamodellen används idag vid all hyressättning i vårt befintliga lägenhetsbestånd men även vid nyproduktion och vid ombyggnad av lägenheter och fastigheter.  För Klostergården har vi har gjort en preliminär beräkning där vi använt oss av 2021 års hyror.

Maj

Dags att skicka in hyresägstgodkännande

17 och 18 maj kunde vi äntligen träffas igen och berätta mer om ombyggnaden av Klostergården. Vi har nu fått klart för vilka åtgärder som behöver att göras för att husen ska hålla många år till och klara dagens krav. Vi informerade även om det godkännande vi behöver från dig att för att få tillgång till din lägenhet för ombyggnaden. För dig som inte kunde vara med har vi nu skickat information om ombyggnaden och en blankett du ska skicka in påskriven till oss.

Förrådsrenoveringen flyttad till oktober

På informationsmötet i mars/april presenterade LKF en preliminär tidplan för förrådsrenoveringen. På grund av materialbrist med längre leveranstider som följd, måste vi flytta fram förrådsrenoveringen till hösten.

April

Rapport från första träffen

Stort tack till dig som medverkade vid våra informationsträffar. Här kommer en sammanställning av det vi informerade om på första informationsmötet. Vi hade delat upp träffarna på fyra kvällar, 30:e och 31:e mars samt 6:e och 7:e april. Du som inte hade möjlighet att delta – nedan har vi sammanställt det vi pratade om. Nästa informationsmöte planerar vi till någon gång under maj månad – vi återkommer med inbjudan så snart vi har ett exakt datum.

Mars

Snart ses vi – Informationsmöte 1

Äntligen tillåter restriktionerna att vi kan ses igen! Vi närmar oss första informationsmötet kring ombyggnaden på Klostergården av Snödrivan och Snöfoget. I din inbjudan ser du vilken kväll vi reserverat just för dig!