När kommer din lägenhet att renoveras?

Nedan kan du se när vi kommer till din lägenhet i den stora ombyggnaden. Vi har delat in ombyggnaden i etapper. Etapp 1 gäller för husen på Sunnanväg. Den etappen startade i början av september 2023 med tvåvåningshuset och går sedan vidare med trapphus för trapphus. Preliminärt pågår arbetet på gården fram till oktober 2025. Etapp 2 är lägenheter för Gråvädersvägen, här startar ombyggnaden i september 2025 i det första huset och avslutas under första halvåret 2027.

Etapp 1

Hus A

Period
Sunnanväg 2 A-G September - December 2023

Hus B

 
Sunnanväg 2 H Februari - Juli 2024
Sunnanväg 2 J Februari -Juli 2024
Sunnanväg 2 K Augusti - Oktober 2024

Hus C

 
Sunnanväg 2 L September - December 2024
Sunnanväg 2 M Januari - Mars 2025
Sunnanväg 2 N Mars - Maj 2025
Sunnanväg 2 O April - Juli 2025
Sunnanväg 2 P Augusti - Oktober 2025


Etapp 2

Hus D

Period
Gråvädersvägen 4 A-F September - December 2025

Hus E

 
Gråvädersvägen 4 G Januari - Mars 2026
Gråvädersvägen 4 H Mars-maj 2026
Gråvädersvägen 4 J April-Juli 2026

Hus F

 
Gråvädersvägen 4 K Augusti-Oktober 2026
Gråvädersvägen 4 L September - December 2026
Gråvädersvägen 4 M Januari - Mars 2027
Gråvädersvägen 4 N Mars - Maj 2027

 

Cirka tre månader innan vi börjar renovera i din lägenhet kommer du att få information med mer exakt datum. Du kommer också få en inbjudan till ett informationsmöte för just ditt trapphus när det närmar sig renoveringen.

Tiderna är preliminära och kan ändras på grund av oförutsedda händelser. Vi kommer att uppdatera denna sida om något sådant sker.