Vi som du möter under ombyggnaden av Klostergården

Äntligen kan vi starta upp projektet med ombyggnaden av Klostergården. Restriktioner på grund av pandemin har försenat arbetet och det har varit svårt att kunna träffas och att kunna informera som vi velat. Tack för ditt tålamod! Under första kvartalet 2023 räknar vi med att kunna starta ombyggnaden av Klostergården på plats.

Vi har börjat planera in möten med dig och dina grannar där vi vill informera dig mer om projektet, hur det påverkar dig och din vardag. Vi håller just nu på att boka in lokal för det och du kommer snart få exakt information om vilken kväll och vilken plats det blir för dig. Första mötet blir i början av mars och sedan kommer ett andra möte i april.

Inför de mötena har vi gjort en film där vi presenterar oss lite närmre. 

Torbjörn Larsson – distriktschef fastighetsområde Väst 1

Jesper Svärd – byggprojektledare på LKF och projekledare för ombyggnaden på Klostergården

Victoria Silfverberg – projektkoordinator på LKF. Victoria är den som sammanställer information från både från LKF och den kommande entreprenören, om vad som kommer att hända i projektet.

Nelly Elmazoska – kundförvaltare för projekt på LKF. Nelly kommer vara mycket på plats under själva ombyggnaden. Det är Nelly du kan vända dig till för dina frågor om just ditt boende.

Nikolas Bacetic Lundeborg – kundförvaltare för Klostergården. Nikolas är ett välkänt ansikte bland de som bor i Klostergården 

Har du några frågor kan du alltid mejla dem till ombyggnad@lkf.se!

Varför C/O Klostergården?

C/O är en term inom postväsendet, care of. Översätter man det till svenska så betyder det "ta hand om". Och det är ju just det vi ska göra i ombyggnaden.