Års- och hållbarhetsredovisning

LKF redovisar varje år en års-och hållbarhetsredovisning. Här kan du läsa både den senaste versionen och publikationer för tidigare år. Våra års-och hållbarhetsredovisningar är helt digitala, vilket både ökar tillgängligheten och är bra för miljön. Trevlig läsning!

Liten pojke som vattnar med en stor grön vattenkanna

Års- och hållbarhetsredovisning 2023 – ”Starka relationer för en hållbar framtid"

Det är i dialog och samverkan med de människor och aktörer som finns runt omkring oss som verklig hållbarhet skapas. I alla led och på lång sikt. Därför är våra medarbetare, hyresgäster, underleverantörer, ägare och samarbetspartners oerhört viktiga för oss.

I praktiken innebär det att vi sätter öppenhet och delad kunskap högt. Samt att vi ställer krav på dem vi samarbetar med, så att vi är överens om vad det innebär att bygga en hållbar framtid. Här ingår allt från val av byggmaterial till hur vi själva och våra leverantörer formar en socialt hållbar arbetsmiljö samt hur vi säkrar en långsiktigt stabil ekonomi. För oss handlar hållbarhet om att skapa balans i hela systemet.

Under 2023 har vi därför ytterligare fördjupat dialogen med våra entreprenörer och dessutom tecknat ett nytt boendeinflyt­andeavtal tillsammans med Hyresgästföreningen. Självklart är vi också medlemmar i föreningen Rättvist byggande.

Varje gång vi får chansen att samtala om vår gemensamma vardag och framtid så tar vi den. Oavsett om det handlar om ett internt möte eller ett samtal med en samarbetspartner eller hyresgäst. Varje möte räknas.

På så sätt sprider vi ringar på vattnet. Med omsorg – om varandra och vår gemensamma vardag – skapar vi hållbara relationer som bygger på tydlighet och lyhördhet. Genom att stärka våra relationer tar vi oss an framtiden – tillsammans.

Läs hela Års- och hållbarhetsredovisningen 2023

Alla års-och hållbarhetsredovinsingar