Upphandling och avtal

I vår verksamhet har vi behov av många olika typer av leverantörer och tjänster. LKF köper årligen varor, tjänster samt entreprenader för cirka en miljard kronor. De flesta inköp sker enligt beställning eller avrop via så kallade ramavtal eller årsavtal.

En viktig del i upphandlingsarbetet är att skapa konkurrens och ge alla möjlighet att delta i upphandlingar. Vi vill att du som företagare får många möjligheter till goda affärer med LKF.

Aktuella upphandlingar

Våra aktuella upphandlingar annonseras därför elektroniskt hos Tendsign. Där kan anbudsgivare registrera sig kostnadsfritt och sedan ladda ner förfrågningsunderlaget.

För dig som vill bli leverantör

Att delta i en upphandling och lämna anbud behöver inte vara så krångligt som det kan se ut vid första anblick. Här finns tips och råd för anbudslämnare.

Börja i tid

I underlagen begär vi ofta in certifieringar, intyg och andra uppgifter som kan ta tid att samla in. Det är därför bra att läsa igenom vad som krävs i god tid innan sista anbudstid.

Ställ frågor och förtydligande

I upphandlingssystemet finns en frågor och svarsfunktion. Det går också att ringa, vi lägger ut din fråga anonymt med svar i systemet så att alla som hämtat underlaget får tillgång till informationen.

Svara även på självklara frågor

Även om vi känner till dig som leverantör kan vi endast utgå från de svar du lämnat i anbudet.

Krav och villkor

Det är viktigt att du kan leva upp till alla angivna ska-krav och att du accepterar de angivna avtalsvillkoren.

Kan du inte uppfylla alla krav?

Det är möjligt att inleda ett samarbete med ett annat företag och åberopa det företagets kapacitet. Tänk även på möjligheten att bli underleverantör.

Kontrollera ditt anbud

Det viktigaste rådet vi kan ge är att du bör kontrollera noga så att alla intyg, certifieringar och uppgifter som vi frågar efter i förfrågningsunderlaget finns med i ditt anbud. Lagen ger oss små möjligheter att be dig komplettera i efterhand.

Kontrollera datum

Det är viktigt att du lämnar in anbudet senast sista anbudsdagen. Vi prövar inte anbud som lämnats in försent.

Lämna in anbudet på det sätt som efterfrågas och i den form som efterfrågas

I förfrågningsunderlaget står det tydligt hur du ska lämna in ditt anbud. För att ditt anbud ska bli giltigt är det är viktigt att du följer instruktionen.

Avvakta tilldelningsbeslutet

Efter att anbuden har utvärderats kommer vi skicka ut ett tilldelningsbeslut. I beslutet kommer det framgå hur utvärderingen gått till samt vilken anbudsgivare som har vunnit upphandlingen.

Fortsatt dialog med oss

Det är viktigt för oss att följa marknadens utveckling. Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller vill dela med dig av dina tankar. Upphandlingsmyndigheten har också bra information om hur du lämnar anbud.

Kontakta upphandling

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på upphandling@lkf.se..

Relaterade länkar

Tendsign 

Upphandlingsmyndigheten