Visselblåsartjänst

Har du fattat misstanke om missförhållanden på LKF? Då kan du anmäla detta till vår visselblåsartjänst (tipsfunktion). Du kan rapportera om ett missförhållande som du har fått information om i ett arbetsrelaterat sammanhang och som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Exempel på missförhållanden som normalt omfattas är:

  • överträdelser av lagar och föreskrifter,
  • mutor,
  • korruption,
  • ekonomisk brottslighet,
  • jäv och
  • allvarliga trakasserier. 

Anonym anmälan 

Anmälan kan göras anonymt. Huvudregeln är att identitetsuppgifter omfattas av sekretess och som anmälare är du också skyddad mot repressalier. Om du vill vara anonym ska du inte lämna några uppgifter som avslöjar din identitet i rapporten eller i den eventuella vidare utredningen. 

Mer information om behandling av personuppgifter vid användning av visselblåsartjänsen.
 

För att komma till visselblåsartjänsten och anmälan, gå in på nedan länk: 
Visselblåsartjänst LKF