Vi bygger

en pappa som leker med sina två barn på en gräsmatta. I bakgrunden syns en picknickorg

en pappa som leker med sina två barn på en gräsmatta. I bakgrunden syns en picknickorg

Vi bygger för framtiden

För att skapa ett långsiktigt hållbart Lund och möta efterfrågan på bostäder fortsätter vi att bygga fler lägenheter, äldreboenden, LSS-bostäder samt ungdoms- och studentlägenheter.

Målet med all ny- och ombyggnation är att vi ska äga och förvalta husen i många år framöver. Därför bygger vi hållbart och långsiktigt.

En viktig styrka för LKF är vår egen byggavdelning med stor erfarenhet och kunskap att leda och genomföra byggprojekt. Att bygga nya bostäder är en lång process med många olika parter inblandade.

En nyproducerad bostad har ofta planerats, ritats och byggts över en tidsperiod om fem till tio år innan den är inflyttningsklar. LKF tilldelas och köper tomtmark av Lunds kommun. I enstaka fall köper vi även tomtmark av privata fastighetsägare.