Vilket boende passar dig

Bild på gångväg och hus

LKF har bostäder som passar de flesta människors önskemål och behov under livets alla faser. Utöver våra vanliga bostäder utvecklar vi också olika boendekoncept som är anpassade till särskilda målgrupper.

Radhus och flerfamiljshus

I ett radhus har du ingen boende ovanför eller under dig, vilket du har i flerfamiljshus. Vi  använder också benämningen radhus  för villor, kedjehus och parhus.

En stor del av vårt bostadsbestånd är byggda med särskilt god tillgänglighet för personer med fysiska funktionsvariationer. 

Seniorboende

I våra bostäder för dig som är 50+, 55+, 65+ eller 70+ bor du bekvämt och funktionellt. Här slipper du tänka på bostadsskötsel och renovering. Planlösningarna passar även dig som har svårt att röra dig. Smarta detaljer som timer för eluttag och handtag i badrum finns i många av lägenheterna. Dina grannar är i liknande ålder som du själv, vilket ger trygghet och gemenskap.

Ett 50+ eller 55+ boende innebär att minst en av kontraktsinnehavarna är 55 år eller äldre. Det förutsätts att hushållet inte har hemmavarande barn.

Våra 65+ och 70+ boenden är avsedda för dig som är 65 respektive 70 år och äldre. Våra bostäder erbjuder ett bra boende med god tillgänglighet och trygghet. Lägenheterna ligger i markplan eller kan nås med hiss. De har oftast rymliga hygienutrymmen och sovrum.

  • LKFs områden med seniorboenden

Äldreboende

LKF erbjuder även fler äldreboende. Dessa söker du inte via bokön hos LKF utan du tar direkt kontakt med Lunds kommun som fördelar platserna.

Kollektiv boende

LKF äger tre stycken kollektivhus i Lund, Regnbågen, Fiolen och Russinet (50+). Kollektivhus passar dig som vill ha gemenskap och trivsel i ditt boende, till exempel lagar man gemensamma middagar flera gånger i veckan.

Alla hyresgäster är medlemmar i den ekonomiska förening som hyr huset av LKF, och i sin tur hyr ut lägenheterna till hyresgästerna. Föreningen svarar för städning av gemensamma utrymmen, skötsel av utemiljön samt underhåll och förvaltning. Det är obligatoriskt att delta i vissa aktiviteter, tex matlag och städning, och detta kompenseras med lägre hyra.

Lägenheterna i kollektivhusen är något mindre än lägenheterna i jämförbara vanliga bostäder. I gengäld finns stora gemensamma utrymmen i huset, till exempel matsal, kök, TV-rum, bastu, motionsrum samt hobby- och verkstadslokaler.

Ungdomslägenheter

Intill Tunaparken ligger kvarteret Sofieberg och där finns 53 ungdomslägenheter. Lägenheterna varierar i storlek från 1 till 4 rum och kök. Alla lägenheter utom 1 rum och kök har balkong. Lägenheterna hyrs ut till sökande mellan 18-25 år gamla.

Korttidskontrakt

LKF har idag ett flertal fastigheter som står inför större renoveringar under kommande år. För att undvika att lägenheter står tomma erbjuder vi dessa med så kallat korttidskontrakt.

Ett korttidskontrakt passar dig som behöver boende för en kortare period då uppsägningstiden är en månad, både för LKF och för hyresgästen. Korttidskontrakt är ett tillfälligt kontrakt utan besittningsskydd, vilket innebär att ingen ersättningslägenhet kommer att erbjudas till den som blir uppsagd från sitt korttidskontrakt.

Alla lediga korttidskontrakt hittar du på samma sida som våra andra lediga lägenheter.