Hållbarhet för oss

Vårt hållbarhetsarbete finns i allt vi gör, stort som smått. De tre dimensionerna av hållbarhet - ekonomisk, social och ekologisk - utgör en naturlig del av våra övergripande mål.

Text: LKF en del av en större helhet

I korthet är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för LKF följande, uppdelade per mål: 

Erbjuda attraktiva hem 

Att skapa trygghet och trivsel i våra bostadsområden, bland annat via boinflytande, samt att skapa möjligheter för våra hyresgäster att leva hållbart. Att arbeta med långsiktig förvaltning och underhåll samt att erbjuda hem för breda målgrupper.

Bygga fler bostäder

Att bygga, ur alla tre perspektiv, hållbara fastigheter. Att bygga bostäder för alla målgrupper som vill bo i hyresrätt och att bygga i alla delar av Lund.

Skapa ett bättre Lund

Att som en pålitlig samhällsaktör aktivt bidra till att utveckla Lund, bland annat via mer levande stadsdelscentrum och hållbara lokala energilösningar. Att arbeta för socialt hållbara bostadsområden, bland annat genom aktiviteter riktade mot barn och ungdomar samt åtgärder som gynnar integration.

Alla FNs globala hållbarhetsmål numrerat 1-17

FN:s globala mål

Agenda 2030, eller FN:s globala mål för en hållbar utveckling, visar utmaningarna i vår omvärld, som vår verksamhet både berörs av och kan påverka. I vår Års- och hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om hur vi kopplar vår verksamhet till Agenda 2030.

För att uppnå en hållbar värld krävs samverkan, både på lokal och global nivå. Vi arbetar tillsammans med flera parter inom nätverk, projekt och andra initiativ.

 • Allmännyttans Klimatinitiativ
 • Livskonceptet
 • Cool DH
 • Viable Cities
 • CityFied
 • PIERE
 • Boinflytandekommittén
 • Forum för hållbar energi (LKF, Lunds kommun, Kraftringen, LKP)
 • SNÖ (Samverkan, Narkotika, Örat mot marken)
 • Borgmästaravtalet
 • Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ
 • CSR Syd
 • Fastigo
 • Skånehem
 • INitiativet Lund
 • Brottsförebyggande rådet
 • Citysamverkan
 • Fastighetsföreningen Lunds City
 • Future by Lund
 • Fastighetsägarna Syd
 • Sustainable Business Hub – Blågröna lösningar