Välkommen till din nya bostad

glada föräldrar och flicka som höjer armarna

Här hittar du information om vad som är viktigt att tänka på när det är dags för dig att flytta in i din nya lägenhet.

Nycklar

På tillträdesdagen kvitterar du ut nycklarna på ett av våra kontor efter kl.13.00. Vilket kontor du hämtar din nycklar får du information om av din uthyrare i god tid innan inflyttning. Infaller kontraktsdagen på en helgdag hämtar du nycklar första vardagen därefter.

Utbyte av nycklar mellan tidigare och ny hyresgäst görs alltid via kontoret. Då kan vi garantera att alla nycklar har kommit in. I annat fall måste den tidigare hyresgästen stå för kostnaden för ett låsbyte så att du inte bor i en lägenhet med nycklar på vift.

Mer information om nycklar och lås.

Städning

På tillträdesdagen efter klockan 13.00 ska din lägenhet vara städad. Om den inte är ordentligt städad ska du ta omedelbar kontakt med din kundförvaltare. 

Besiktning

Innan du flyttar in har lägenheten besiktigats. Protokollet har du redan fått. Upptäcker du skador och brister som inte finns noterade i besiktningsprotokollet ska du anmäla detta till besiktningsmannen inom 8 dagar.

Hemförsäkring

För att kunna få ersättning för skador på ägodelar i lägenheten, i vinds- eller källarförråd och andra gemensamma utrymmen som tvättstugor måste du ha en egen hemförsäkring.

Att bo utan hemförsäkring innebär alltid en risk. Därför är det ett krav från oss när du flyttar in, att du ska teckna hemförsäkring med ansvarsförsäkring. Du ska ha hemförsäkringen under hela tiden du bor hos oss. Försäkringsbrev eller motsvarande visar du upp innan tillträdesdagen. Alla som bor i lägenheten ska omfattas av sådan försäkring.

Genom samarbete med Länsförsäkringar kan vi erbjuda dig en fömånlig hemförsäkring.

Mer information om försäkringen.

Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring.

Du ska vara folkbokförd i lägenheten du flyttar till. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du hittar lägenhetsnumret i ditt kontrakt.

Tjänster på Mina sidor

Mina sidor kan du:

  • skapa ett serviceärende
  • se information om din hyra 
  • göra underhållsbeställning (Mina kontrakt - Butik) 
  • ställa dig i kö och söka lediga lägenheter
  • ställa dig i kö och söka lediga parkeringsplatser
  • lägga in annons för lägenhetsbyte (Annonstorget)
  • se nyheter i ditt område
  • ladda upp dokument som sökande
  • se din förbrukning av t.ex. varmvatten (för dig som har månadsdebitering)

Mer information

Mina sidor Sköt om ditt hem