Underhålla och renovera

Person som håller i en målarpensel och borste

En av fördelarna med att bo hos oss är att underhållet av din lägenhet ingår i hyran enligt en fastställd tidplan.

Du som är hyresgäst hos oss på LKF ha möjlighet att välja mellan olika renoveringsåtgärder genom det som vi kallar Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll. Från 1 januari 2024 inför LKF en ny rutin för att beställa renovering i din lägenhet. Du kommer kunna beställa när som helst under året. Det innebär att de årliga utskicken vi gjort tidigare inte längre skickas ut. Från 1 januari 2024 öppnar vi upp för beställningar via Mina sidor eller genom att, efter 1 januari 2024, beställa en pappersblankett från kundcenter. 

Tidgare har du som hyresgäst enbart kunnat beställa renovering endast en gång per år. Med den nya rutinen innebär det att det inte blir något mer årligt utskick.

Utöver HLU kan du dessutom göra egna tillval och sätta en personlig prägel på din lägenhet. Du kan också göra en del renoveringar själv medan andra åtgärder kräver LKFs godkännande.