Den hyra du betalar varje månad gör bland annat att vi kan underhålla våra lägenheter och fastigheter, skapa fina utemiljöer och bygga nya lägenheter runt om i Lunds kommun.

Vi skickar hyresavierna runt den 17:e varje månad.

Du kan välja mellan följande kanaler (sätt) att få din hyresavi:

 • Kivra digital brevlåda
 • E-faktura, som du anmäler via din internetbank
 • E-post
 • Per post, tänk då på att det tar några dagar extra med postgången.
 • Via ”Mina Sidor” finns avin alltid tillgänglig för dig, med fakturanummer, bankgiro och månadens hyresbelopp

Du kan betala din hyresavi på följande sätt:

 • E-faktura via din internetbank, där kan du även välja autosignering
 • Autogiro, som du anmäler via din internetbank. Rätt belopp dras på förfallodagen
 • Swish, med QR-kod och swish-nummer. Läs mer på Swish hemsida
 • Kivra, som erbjuder sina kunder deras egen betaltjänst. Anmäler gör du via Kivras hemsida.
 • Betalar du från utlandet och inte har tillgång till bankgiro, kan du använda LKFs IBAN och Swiftnummer.
  • SE1595000099603408031692
  • NDEASESS

För företagare som hyr lokal

Är du lokalhyresgäst hos oss med registrerat företag hänvisar vi dig till e-faktura via InExchange.

Kostnader som inte avser hyra

Ibland kan vi även behöva fakturera kostnader som ligger utanför hyran, till exempel beställning av extranycklar, parkeringstillstånd och tidigarelagt underhåll.

Betala din hyra i tid

Det är viktigt att du betalar din hyra i tid. Den ska betalas i förskott, senast sista vardagen i månaden. Det innebär att hyra för till exempel april ska vara betald sista mars. Om du inte har betalat din hyra skickar vi cirka 3 dagar efter förfallodagen ett SMS för att påminna dig om att hyran ska betalas. Har du betalat kan du bortse från detta SMS.

Du kan gå in på din internetbank eller på ”Mina Sidor” och kontrollera om du betalat. Efter cirka 8 dagar skickar vi en betalningspåminnelse om hyran fortfarande inte är betald, och därmed får du också en påminnelseavgift på 60 kr på din nästa hyresavi. I vissa fall debiterar vi även dröjsmålsränta. Utebliven betalning av hyran kan leda till att ditt hyreskontrakt sägs upp. Tänk på att du är skyldig att betala din hyra även om du inte fått någon hyresavi. Du kan alltid se din avi på ”Mina Sidor”.

Om du får problem med att betala din hyra

Vi beviljar endast anstånd om du har mycket särskilda skäl och du måste meddela oss senast förfallodagen för hyresavin (den sista vardagen i månaden). När du ansöker om anstånd behöver vi veta av vilken anledning och vilket datum du kommer att betala. Vi ger dig anstånd som längst  i 30 dagar efter förfallodatum. Du kan endast vid mycket enstaka fall få godkänt att dela upp din hyresavi på två månader, med förbehåll att kommande hyror betalas i tid. Observera att det alltid skickas en betalningspåminnelse.

Har du bekymmer med att klara de löpande hyresbetalningarna ber vi dig vända dig till Lunds kommun ekonomisk rådgivning.

Inkasso- och kravhantering

Svea Inkasso sköter vår inkasso- och kravhanteringen.  Får du ett inkassokrav och har frågor kring din skuld så hänvisar vi dig till Svea Inkasso.

E-fakturorna visas som ett pdf-dokument. I de flesta moderna webbläsare fungerar det utan problem. Det kan krävas att du har program installerat som stödjer pdf-format. Eventuella brandväggar och/eller virusprogram kan orsaka att du inte kan öppna fakturan. Testa då att öppna fakturan från en annan dator eller mobil enhet.

   

Om du ska byta till en annan bank så hjälper din nya bank dig med att flytta över autogirot. Om du vill att pengarna på autogirot ska dras från ett annat konto inom samma bank kan du göra det i din internetbank. Om du behöver hjälp så kontakta din bank.

   

Det görs två dragningsförsök med autogiro, den första på förfallodagen och sedan den efterföljande vardagen. Förfallodagen är alltid den sista vardagen i månaden. Saknas hela beloppet dras inte autogirot och du måste, så snart som möjligt, göra en manuell inbetalning själv. Du kan alltid se din avi på ”Mina Sidor”.

   

Allt du hyr hos LKF, till exempel bostad och andra ytor som bilplats och förråd, kommer på samma avi. Om du hyr en bilplats i din verksamhet eller om din arbetsgivare ska betala bilplatsen skickas den på en separat avi och då tillkommer moms. Moms tillkommer alltid på hyra av bilplats när du inte hyr bostad av oss.

   

Kontakta vårt kundcenter och meddela om du vill ha den dubbelbetalda hyran återbetald eller om vi ska dra beloppet mot nästkommande hyresavi. Vid återbetalning behöver du meddela oss ditt kontonummer.

   

Mer information

Frågor och svar om din hyra