Om oss

En bild alla hos LKF

Lunds Kommuns Fastighets AB bildades 1947 och är sedan dess ett helägt kommunalt bolag. Vår huvudsakliga uppgift är att erbjuda lundaborna kvalitativa bostäder till en rimlig kostnad.

I samverkan med Lunds kommun ska vi medverka till att tillgodose bostadsbehovet i kommunen. Vårt uppdrag är att förvärva, äga, bygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslokaler eller kollektiva lokaler. 

Vi har bostäder i Lunds stad, Stångby, Dalby, Södra Sandby, Veberöd, Genarp och Revinge. Totalt äger och förvaltar vi cirka 10 700 bostadslägenheter, vilket är cirka 40 procent av alla hyresrätter i kommunen. Detta innebär att över 20 000 lundabor har sitt hem hos oss.

Utöver bostäder äger vi också flertalet av kommunens äldreboenden, stadsdelscentrum som Fäladstorget, Linero centrum och Karhögstorg med handel och service samt attraktiva affärslokaler i Lunds centrum.

Gruppbild på all LKFs personal med händerna upp i luften.

Bygga nytt

Vi ska erbjuda lundaborna bostäder av god kvalitet i god miljö och till rimlig hyra och samtidigt se till att planering och nyproduktion anpassas till efterfrågan. Under de kommande sju-åtta åren planerar vi att bygga cirka 2 200 nya hyresrätter. Målet är att påbörja 1 000 –1 200 nya bostäder fram till 2024.

Marknadsvärde

2021 uppgick marknadsvärdet på LKFs fastighetsbestånd till cirka 16,6  (15,1) miljarder kronor enligt gjord värdering.

Medarbetare

LKF har cirka 275 medarbetare.

Ägardirektiv

LKF är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av kommunen. LKF styrs av kommunen genom ägardirektiv och bolagsordning eller genom särskilda avtal.

Läs LKFs ägardirektiv