Att hyra hos oss

Oavsett om du är intresserad av en lägenhet eller en parkeringsplats hos oss måste du stå i vår kö. Du kan anmäla dig till i kön från att du fyllt 16 år och du kan anmäla intresse för en lägenhet från att du fyllt 18 år.

Från den 16 december 2020 gäller vissa nya och ändrade regler i vår uthyrningspolicy och bokö. Det gäller möjligheten att i vissa fall få överta köpoäng från make/maka/sambo, spärr istället för radering ur bokön vid tre ej/nej-svar samt när förnyelse i bokön måste göras. Du kan läsa om de nya reglerna här i texten nedan.

Så här går det till:


1. Ställ dig i kö

Börja med att REGISTRERA DIG. Då börjar du också samla köpoäng, 1 dag = 1 poäng. Köpoängen är personliga och knutna till det personnummer du registrerat. Du kan inte överlåta dina köpoäng till någon annan eller lägga ihop dem med någon annans. Det enda undantaget är om den som står i bokön avlider, eller flyttar till permanent vårdboende. Då kan efterlevande make/maka eller sambo (enligt sambolagen) ha rätt att överta kötiden. För de fall den efterlevande har egna köpoäng, kommer dessa i så fall att strykas.

Kraven för övertag är att den avlidna ska ha varit folkbokförd på samma adress som den efterlevande maken/makan/sambon under de senaste sex månaderna före dödsfallet. För att kötiden ska kunna överföras måste den efterlevande kontakta LKF senast tolv månader efter dödsfallet eller inflyttningen på vårdboendet. Ansökan ska göras skriftligen till LKF. Detta är alltså det enda fallet som en kötid kan övertas av någon annan.

För att få en lägenhet hos oss måste du i genomsnitt stå i kö mellan 5 och 12 år. Längst kötid, upp till 12 år, är det i centrala Lund. För områden utanför centrum som Östra Torn, Linero och Mårtens Fälad och i de yttre tätorterna ligger den genomsnittliga kötiden på cirka 5-6 år. Allt beror på hur många som söker lägenheten, hur många köpoäng de har och om de uppfyller våra övriga krav.

Läs också vår uthyrningspolicy för lägenheter 

Mer information om vår bokö och köpoäng

2. Förnya din plats i bokön

Du måste förnya din köplats minst en gång varje kalenderår. Det gör du genom att logga in på Mina sidor. Din köplats förnyas automatiskt varje gång du loggar in på Mina sidor.

När du är inloggad på Mina sidor kan du under Köplats se vilket datum du senast måste förnya din köplats.

Om du inte förnyar din köplats varje kalenderår stryks du ur kön. Tänk på att det är ditt eget ansvar att förnya din köplats i tid. Lägg gärna in en påminnelse i din kalender.

3. Anmäl intresse för en ledig lägenhet

När en lägenhet sägs upp lägger vi ut den på lkf.se under lediga lägenheter. Då kan du gå in och anmäla ditt intresse för lägenheten. Du måste själv bevaka vilka lägenheter som är lediga.

Våra lägenheter ligger ute för intresseanmälan under 3-5 dagar och du kan anmäla dig på maximalt 7 lediga lägenheter åt gången. 

Nyproducerade lägenheter publiceras som regel under en hel månad och då kan du anmäla ditt intresse för obegränsat antal lägenheter.

På Mina sidor, under rubriken Boköanmälan kan du lägga in en egen sökprofil. Då kan du få ett e-postmeddelande från oss när en lägenhet, som motsvarar dina önskemål, blir ledig.

Kontrollera att de uppgifter du lämnat - arbetsgivare, inkomst, boendeförhållande etc. -  stämmer. Dessa uppgifter har vi som underlag när vi gör en bedömning av vem som ska få ett lägenhetserbjudande. Du kan ladda upp dokument och intyg på din inkomst på Mina sidor.

4. Vi skickar ut ett erbjudande

När anmälningstiden för en lägenhet gått ut, får de 7-10 sökande som har högst köpoäng och uppfyller kraven inom ramen för vår uthyrningspolicy, ett erbjudande på lägenheten. 

Erbjudandet med information om visning ser du på Mina sidor. Det skickas också med e-post eller brev, beroende på vad du valt för kommunikationssätt i din boköanmälan. Vi ansvarar inte för att e-post och brev till dig inte hamnar på villovägar utan rekommenderar dig därför att bevaka Mina sidor.

För att tacka JA till ett erbjudande måste du logga in på Mina sidor. Där svarar du på erbjudandet under Mina erbjudanden innan sista svarsdatum.

5. Vi skriver kontrakt

Efter sista svarsdatum på erbjudandet görs en bedömning enligt våra grundkrav på den sökande med högst poäng som tackat JA.

Din boköanmälan raderas när du signerat kontrakt. Så glöm inte att registrera dig på nytt. Ställer du dig i kön igen, kommer nya poäng från och med din avtalsdag på ditt nya kontrakt Du kan inte söka annan bostad hos oss under de första 12 månaderna från kontraktsdatum. 

6. Dags för dig att flytta in

Första vardagen på din inflyttningsmånad hämtar du nycklarna på ditt områdeskontor. Utbytet av nycklar mellan tidigare och ny hyresgäst får endast göras via områdeskontoret.