Var behandlar vi dina personuppgifter?

Från och med den 25 maj 2018 hanterar LKF dina personuppgifter enligt den nya lagen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersatte den svenska personuppgiftslagen (PUL).

LKF strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll eller användning av system och plattformar (för intern och extern kommunikation) kan överföring av personuppgifter till tredje land (det vill säga land utanför EU/EES) förekomma.

Detta sker via ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad i ett land utanför EU/EES eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet.

LKF vidtar organisatoriska och tekniska åtgärder oavsett om personuppgifts-behandlingen sker inom eller utanför EU/EES för att säkerställa att lämplig skyddsnivå. Vid behandling av personuppgifter utanför EU/EES sker detta med stöd av adekvansbeslut från EU-kommissionen (exempelvis EU-US Data Privacy Framework).

 1. Vad är en personuppgift?
 2. Behandling av personuppgifter
 3. Vem är ansvarig för de personuppgifter LKF samlar in?
 4. Vad betyder kommunalt bostadsaktiebolag och handlingsoffentlighet?
 5. Vilka personuppgifter samlar samlar vi in om dig och för vilket ändamål (varför?)
 6. Hur samlas uppgifterna in?
 7. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
 8. Hur länge sparas uppgifterna?
 9. Hur skyddas dina personuppgifter?
 10. Dina rättigheter som registrerad
 11. Dataskyddsombud