En modern flervåningsbyggnad med vit fasad och flera balkonger. Grönska inklusive gräs och träd, sa

På Offerkällan har vi skapat nya bostäder i kvarteret Gränden för att komplettera utbudet av lägenheter. Vi har också utvecklat och förbättrat miljön kring området samt gjort den nedsänkta gatan Sankt Hans gränd trivsammare.

Kvarteret Gränden innehåller totalt 153 lägenheter. Dessutom tio servicelägenheter för kommunens vård- och omsorgsförvaltningen i ett eget hus samt en gruppbostad. Lägenheterna fördelar sig på åtta stycken hus, varav sex är inskjutna i slänten ned mot infartsgatan till garagen. Husen är mellan två och sex våningar höga.

Husen har fasader av ljust tegel och ett gemensamt formspråk som är tänkt att harmoniera med och komplettera de befintliga husen på Offerkällan. Trapporna genom och mellan husen skapar kontakt mellan Sankt Hans gränd och befintliga gårdar en nivå upp. För att skapa en trygg och trevlig gata kommer trottoaren att breddas och markbeläggning samt belysning kommer att ses över. Två av garagen kommer att nås via entréer i de nya husen.

Nyfiken på lägenheterna? Se filmerna

Vi har varit på plats i de nästan klara lägenheterna och kollat in planlösning och material. Tryck på länkarna nedan för att se de olika filmerna:

Snabbfakta

Adress: Sankt Hans gränd

Hustyp: Flerfamiljshus

Färdigställt: 2020/2021

Antal lägenheter: 153

Antal våningar: 8 hus med mellan 3-6 våningar. Hus 58 har även en lågdel med två våningar

Hiss: Ja

Arkitekt: Arkitekt: I gestaltningsskede: FOJAB arkitekter I detaljprojekteringsskede: Hultin & Lundquist AB (hus 1-6) NP Arkitekter KB (hus 7-8)

Förråd: Till varje lägenhet hör ett förråd i källarplan alternativt i souterrängplan. Några få lägenheter i huset Sankt Hans gränd 58 (de som har loftgång) har förråd i lägenheten.

Parkering: Parkeringsplatser finns i de befintliga underjordiska garagen. Inga utomhusplatser kommer att finnas i området. Besöksplatser kommer att finnas vid färdigställandet av etapp 2. Vid inflyttning av etapp 1 pågår fortfarande byggnation av etapp 2 vilket innebär att alla garage inte kommer att vara öppna. Det kommer därför att pågå evakuering av befintliga hyresgäster i de stängda garagen som flyttas till de garage som är öppna. Det innebär att det är endast ett fåtal garageplatser som kan hyras ut. LKF kan inte garantera att du får en garageplats. Platserna hyrs ut efter kötid i vår fordonskö. Bilpoolsmedlemskap Small hos OnDemand ingår i hyran under de fem första åren från färdigställande av etapp 2.

Cykelrum: Inga invändiga cykelrum finns. Cykelparkering finns utomhus under utskjutande tak.

Barnvagnsrum: Finns i varje trapphus.

Hyresgästlokal: Hyresgästföreningen får ny lokal i bottenvåningen på Sankt Hans gränd 58.

   

Balkong/Terrass/Trädgård: 3 stycken lägenheter (ett rum och kök) saknar balkonger eller uteplatser. I övrigt har samtliga lägenheter balkong, fransk balkong eller uteplats. Balkongerna kan skilja sig i storlek på de olika lägenheterna, även mellan lägenheter där planlösningen är samma. Ett par lägenheter har två balkonger eller två franska balkonger och en lägenhet har tre stycken franska balkonger.

Tvättutrustning: Tvättställ och badrumsskåp med spegel och belysning. Golvmonterad, snålspolande toalett. Duschplats med draperistång. Handdukstork. 4 rum och kök har tvättmaskin och torktumlare som standard i lägenheten och dessa lägenheter har inte tillgång till den gemensamma tvättstugan. Lägenheter 1-3 rum och kök förbereds för tillval av kombimaskin eller tvättpelare beroende på vad som är möjligt. Gemensamma tvättstugor finns i husen 1F, 48, 52, 56, 58. I höghuset nummer 58 ligger tvättstugan i källaren. I övriga husen ligger den i souterrängplan och nås genom utvändig entré. Hyresgäster som bor i lägenheter utan tvättstuga går till närliggande hus och tvättar. Tvättstugorna kommer att vara så kallade ”moderna tvättstugor” som innebär att du bokar en specifik maskin och inte hela tvättstugan. Du har då valmöjlighet att boka bara tvättmaskinerna eller bara en torktumlare eller ett torkskåp.

Diskmaskin: Diskmaskin finns i alla lägenheter utom ett rum och kök. och går inte att beställa som tillval då det inte är förberett för diskmaskin. Tre rum och kök samt fyra rum och kök har kylskåp och frys. Två rum och kök och ett rum och kök har kombinerat kyl- och frysskåp.

Värme/vatten: Husen är lågenergihus, vilket innebär att de är byggda med höga krav på täthet. Ventilationen sker med ett mekaniskt till- och frånluftsystem med värmeåtervinning. På taken finns solceller som täcker behovet av fastighetsel. Husen värms upp med fjärrvärme, som är fossilbränslefri till 98 procent. Lägenheterna har vattenburet radiatorsystem. Vatten: varmvattenförbrukningen mäts och debiteras separat för respektive lägenhet.

    En områdeskarta över kvarteret Gränden