Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som, helt eller delvis automatiserat, vidtas med personuppgifter utgör en behandling.

Exempel på vanliga behandlingar är:

  • insamling,
  • registrering,
  • organisering,
  • strukturering,
  • lagring,
  • bearbetning,
  • överföring och
  • radering.

Mer information

Vad är en personuppgift?