När du sagt upp din lägenhet ska du boka tid för en besiktning. Kontaktuppgifter får du i bekräftelsebrevet på din uppsägning.

Lägenheten behöver inte vara tömd vid besiktningstillfället.

Vid besiktningen kontrolleras skicket i din lägenhet. Du kan bli ersättningsskyldig för skador och onormalt slitage som noteras på besiktningsprotokollet.

Innan du flyttar från din lägenhet har du möjlighet att själv åtgärda dessa skador. När du har åtgärdat skadorna ska du boka tid för ombesiktning.

Efter avflyttning har du däremot ingen möjlighet att rätta till fel och brister. Du kommer då att debiteras för de kostnader som LKF får för att åtgärda skadorna. Detta betalar du med faktura. 

Inför besiktningen

  • Lägenheten ska vara i sådant skick att besiktningen kan genomföras utan svårigheter.
  • Besiktningsmannen ska underrättas om dolda skador, som kanske finns men inte omedelbart syns. Det kan till exempel vara skador bakom tavlor och hyllor eller under mattor.
  • Eventuella borttagna detaljer som innerdörrar, skåpbeslag med mera ska sättas på plats.

För dig som flyttar till en ny LKF lägenhet

Lägenheten måste besiktigas innan du tecknar avtalet för den nya lägenheten. Eventuella skador som du blir ersättningsskyldig för måste betalas via Swish innan du kan tekna nytt avtal.  

Därefter har du som hyresgäst själv möjlighet att åtgärda skadorna och boka tid för en ombesiktning. Blir din åtgärder godkända återbetalas din ersättning du betalat.