Bokö och köpoäng

Överlåtelse

Från den 16 december 2020 gäller vissa nya och ändrade regler i vår uthyrningspolicy och bokö. Det gäller möjligheten att i vissa fall få överta köpoäng från make/maka/sambo, spärr istället för radering ur bokön vid tre ej/nej-svar samt när förnyelse i bokön måste göras. Du kan läsa om de nya reglerna här i texten nedan.

Att ställa sig i kö

  • För att kunna registrera dig, måste du ha fyllt 16 år.
  • Du registrerar dig på vår webb på Mina sidor
  • Du får en bekräftelse. Lösenordet + ditt personnummer använder du sedan för att logga in på Mina sidor.  Du kan också logga in med Mobilt BankID. 

Samla köpoäng

Din kötid räknas från och med den dag du registrerar dig i bokön. Varje dag i kön omvandlas till en poäng. Poängen är personliga och knutna till det personnummer du registrerat. Köpoängen kan inte överlåtas till någon annan. Det enda undantaget är den som står i bokön avlider, eller flyttar till permanent vårdboende. Då kan efterlevande make/maka eller sambo (enligt sambolagen) ha rätt att överta kötiden. För de fall den efterlevande har egna köpoäng, kommer dessa i så fall att strykas.

Kraven för övertag är att den avlidna ska ha varit folkbokförd på samma adress som den efterlevande maken/makan/sambon under de senaste sex månaderna före dödsfallet. För att kötiden ska kunna överföras måste den efterlevande kontakta LKF senast tolv månader efter dödsfallet eller inflyttningen på vårdboendet. Ansökan ska göras skriftligen till LKF. Detta är alltså det enda fallet som en kötid kan övertas av någon annan.

Alla lediga lägenheter erbjuds i kötidsordning till de sökande, som aktivt anmält sitt intresse för den aktuella lägenheten.

Förnya din plats i kön

Du måste förnya din köplats minst en gång varje kalenderår. Om du inte förnyar inom denna tid stryks du ur kön.

Tänk på att det är ditt eget ansvar att förnya din köplats i tid. Lägg gärna in en påminnelse i din kalender.

Förnyar gör du helt enkelt genom att logga in på Mina sidor. Förnyelsen registreras vid själva inloggningen. Du behöver inte ändra något, men kontrollera gärna att dina uppgifter fortfarande är korrekta. När du är inloggad på Mina sidor kan du under Köplats se vilket datum du senast måste förnya din köplats.

Tänk på att förnyelse inte kan ske på annat sätt än genom din egen inloggning. Det räcker alltså inte med att du skickar oss ett mail, ringer eller på annat sätt kontaktar oss.

Du stryks ur kön

När du tecknat hyresavtal på en LKF-lägenhet stryks du ur bokön. Du kan ställa dig i bokön igen och dina köpoäng börjar räknas från att det nya hyresavtalet börjar gälla. Du kommer att vara spärrad från att söka annan bostad de närmaste 12 månaderna.

Du stryks ur kön om du inte förnyar din plats i kön minst en gång varje kalenderår.

När det gäller kön till fordonsplatser stryks du ur kön redan om du en gång inte svarar eller tackar nej på ett erbjudande.

Har du strukits ur kön, kan du alltid anmäla dig på nytt om du så önskar

Du spärras i kön

Du spärras från att söka lägenheter när du under de senaste 12 månaderna sammanlagt 3 gånger:

  • tackar nej eller inte svarar på ett erbjudande om visning. Observera att vid nyproduktion får du erbjudande men kan inte gå på visning innan du svarar på erbjudandet då lägenheten är under produktion.
  • eller du tackar nej efter visning
  • eller du blir erbjuden lägenheten du först tackat ja till men därefter ångrar dig eller av annat skäl väljer att inte underteckna hyresavtal

Spärrtiden är 12 månader från det senaste ej/nej svaret. Du samlar fortfarande poäng under tiden du är spärrad att söka lägenheter men kan inte se dina köpoäng på Mina sidor.

Befintlig hyresgäst

Har du ett gällande hyresavtal med LKF och står i vår bokö får du två köpoäng per dag. Den dubbla köpoängen räknas från dagen då ditt hyresavtal börja gälla.

När hyresavtalet upphör och du alltså inte längre står som kontraktsinnehavare på en lägenhet hos LKF, halveras köpoängen. Det är den totala insamlade köpoängen från första registreringsdatumet som halveras. Därefter så fortsätter köpoängen beräknas på vanligt sätt - 1 dag i kön = 1 köpoäng.