Bostadsanpassning

När du har behov av anpassningar i din bostad, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos Lunds kommun. Till exempel kan du ha rätt till anpassningar som du behöver för att kunna sova, laga mat eller sköta din hygien. För att kunna genomföra de önskade åtgärderna krävs LKFs medgivande. Det är däremot aldrig LKF som utför själva bostadsanpassningsåtgärderna, dessa utförs alltid av Lunds kommun.

Så här gör du en ansökan om medgivande från LKF:

1. Fyll i blanketten Bostadsanpassning Fastighetsägarens medgivande.
2. E-posta ifylld ansökan om medgivande till kundcenter@lkf.se för att få ett skriftligt godkännande från oss.
3. Ett godkänt medgivande från oss på LKF bifogar du sedan i din ansökan till Lunds Kommun om bostadsanpassningsbidrag.

Vid frågor om blanketten Bostadsanpassning Fastighetsägarens medgivande kontaktar du vårt kundcenter på 046-35 85 00 eller kundcenter@lkf.se.

Hantering av bostadsanpassning

Anpassningsåtgärden tillhör dig som hyresgäst. Du ansvarar för service och besiktning av hissar och annan utrustning, du ansvarar även för normalt underhåll och reparationer. Om utrustningen behöver bytas ut eller repareras kan du ansöka om bidrag från kommunen.

Återställningsbidrag ansöker du hos kommunen och bidraget kan endast sökas vid utflyttning av dig som äger anpassningen. Om du flyttar och vill ta med dig utrustningen, krävs medgivande från LKF. Om du vill ta bort utrustning krävs också LKFs medgivande. För att få ett sådant medgivande kontaktar du vårt kundcenter på 046-35 85 00 eller kundcenter@lkf.se.

För allmänna frågor om bostadsanpassning, kontakta Lunds Kommun.

Läs mer om bostadsanpassningsbidrag: