Bostadssökande och sökande till p-plats

Här presenteras de personuppgifter som behandlas om bostadssökande och sökande till fordonsplats hos LKF.

När du är bostadssökande/sökande till p-plats

Ändamål

För att kunna hantera vår bokö samt för marknadsföring och statistik

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Ekonomiska förhållanden
 • Familjeförhållanden
 • Önskat boende
 • Boendeförhållanden vid tidpunkten för ansökan
 • Information om studier
 • Arbetsgivares namn, adress och kontaktuppgifter
 • Uppgift om referensperson hos t.ex. arbetsgivare eller tidigare hyresvärd
 • Uppgift om svar på lägenhetserbjudande

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt berättigade intresse av att kunna söka lägenhet/p-plats via vår bokö samt för marknadsföring och statistik. Om uppgifterna inte lämnas kan du inte stå i vår bokö.

När du som bostadssökande/sökande till p-plats kommer i fråga för en lägenhet

Ändamål

Kontroll av om du uppfyller de krav som vi ställer på en hyresgäst och administration i samband med det.

Kategorier av personuppgifter

Utöver de uppgifter som redan lämnats för att stå i bokön kan vi nu komma att behandla följande personuppgifter.

 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
 • Uppgifter från kronofogden eller inkassobolag
 • Uppgift om borgensman
 • Anställnings- och arbetsgivarintyg
 • Uppgifter från referenspersoner
 • Uppgifter i övrigt om hur du skött tidigare boenden såväl vad gäller hyresbetalningar som i övrigt
 • Dom eller ansökan om äktenskapsskillnad, dom om bättre rätt till lägenhet, bodelningsavtal eller andra handlingar till stöd för iakttagen bytesrätt eller överlåtelse

Laglig grund

Att hyresavtal ska ingås. Om uppgifterna inte lämnas kan vi komma att neka dig en lägenhet/p-plats.

Mer information

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?