Brandsäkerhet

Brandvarnare med röd blinkande lampa

Med rätt kunskaper hade de flesta bränder i hemmet kunnat undvikas. Med små och enkla åtgärder är det lätt att få en säker boendemiljö.

I lägenheten

 • Kolla regelbundet att din brandvarnare fungerar. Byt batterier på din brandvarnare om det behövs. Har du en brandvarnare som det inte går att byta batteri på gör du en serviceanmälan.
  Få en gratis SMS påminnelse så du inte glömmer testa den.
 • Håll rent vid spis, spisfläkt och i elektriska apparater för att förebygga brand.
 • Rengör dina vitvaror, framför allt bakom dem där damm och smuts samlas.  
 • Ta alltid bort ludd från luddfiltret efter användning av torktumlare.
 • Se till att dina elkontakter är hela och rena, samt att sladdar inte är klämda eller skadade.
 • Håll alltid levande ljus under uppsikt. Innan du lämnar din bostad eller går och lägger dig, titta igenom din bostad så att inga ljus är tända eller elektriska apparater är på.

I trapphus, källare, vind och garage

 • Genom att hålla vind, källare och garage låsta minskas risken för anlagda bränder.
 • Barnvagnar och andra tillhörigheter ska inte förvaras i trapphus eller gemensamma lokaler.  Upptäcker vår personal brandfarliga föremål i gemensamma utrymmen, trapphus, källare eller vindsgångar omhändertas dessa och återfås efter kontakt med ditt områdeskontor.
 • Rullatorer och annat som inte är brännbart får endast förvaras i trapphus och gemensamma utrymmen om de inte försvårar in- och utrymning. Vår områdespersonal avgör om de står i vägen eller inte.

Förvaring av brandfarliga varor

Behöver du förvara brandfarliga vätskor eller gasbehållare i din bostad? För allas trygghet och säkerhet -  läs och kontrollera i så fall att du uppfyller våra krav för vad som får förvaras i olika typer av lokaler.

Ingen förvaring av brandfarliga vätskor eller gaser

 • Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek (blå campingbehållare)
 • Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek
 • Inglasad balkong räknas i detta sammanhang som inomhus, så där får bara
  förpackningar mindre än 5 liter förvaras, till exempel godkända plastflaskor
  med tändvätska eller dylikt.

• Gasolflaskor i högst P11 storlek (max 26 liter)
• Brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek
• Gärna förvaring i ett ventilerat plåtskåp

Ingen förvaring av brandfarliga vätskor eller gaser.

• Acetylenbehållare, högst 5 liter.
• Brandfarlig vätska, högst 25 liter.
• Gasolbehållare av storleken P11 (max 26 liter)

Har fastighetsägaren iordningställt ett särskilt förråd, avskilt i
lägst EI 30, endast avsett för förvaring av brandfarliga varor
får du ha dina brandfarliga vätskor och din gasol där. För tillstånd
för detta förråd ansvarar fastighetsägaren.

• E står för rökavskiljning, brandrök ska inte kunna sprida sig till nästa utrymme.
• I står för isolering, värme ska inte kunna gå igenom byggnadsdelen.
• 30 står för den tid i minuter som den avskiljande byggnadsdelen ska klara.

Kontakta vårt kundcenter för tillgång till hobbylokal. Tänk på att om hobbylokalen ligger i
källaren så är det inte tillåtet att förvara brandfarlig gas eller vätska i denna lokal.

Fordon med tank och reservdunk
• Ingen övrig förvaring av brandfarlig gas eller vätska

• Fordon med tank och reservdunk.
• Brandfarlig vätska får förvaras endast om det är oåtkomligt för obehöriga.
• Förvaring av brandfarlig gas är ej tillåten.